City Mariehamn

Historik

City Mariehamn bildades 2012 under projektet "Ett Livskraftigt Centrum". Utskottet har egna stadgar, egen budget, egen styrgrupp och anlitar en centrumledare för att organisera verksamheten. Medlemmar i City Mariehamn är verksamhetsidkare och fastighetsägare i Mariehamns centrum, samt Mariehamns stad. 

City Mariehamns syfte

City Mariehamn ska fungera som ett forum för samråd och erfarenhetsutbyte mellan centrums handel/service, fastighetsägare och staden i frågor som rör centrum. City Mariehamn ska vara stadens remissinstans och bollplank i frågor som rör centrum. City Mariehamn arbetar även med att arrangera olika evenemang, antingen genom egna projekt eller i samarbete med andra. Ambitionen är att utöka samarbetet med lokala föreningar och övriga samarbetspartners. Ambitionen är att öka centrums attraktivitet och göra Mariehamn till hela Ålands mötesplats.

City Mariehamns styrgrupp 2018

 • Peter Enberg (KlippUpp) - ordförande
 • Sandra Barret (styrelserepresentant Ålands Näringsliv)
 • Susanne Fagerström (Zeipels)
 • Dennis Jansson (Mariepark)
 • Eva Karlsson (Cityblommor)
 • Petra Rajalin (Varuboden City)
 • Britt-Marie Österlund (Sittkoffs galleria)
 • Stadsstyrelsens ordförande (Mariehamns stad)
 • Stadsdirektören (Mariehamns stad)
 • Stadsarkitekten (Mariehamns stad)
 • Infrastrukturchefen (Mariehamns stad)
 • Niklas Nordström (Alandia Försäkring)
 • Anncathrin Kytömäki (Eriksson Capital)
 • Dan Backman (Ålands landskapsregering)