City Mariehamn

City Mariehamn ska fungera som ett forum för samråd och erfarenhetsutbyte mellan centrums handel/service, fastighetsägare och staden i frågor som rör centrum.

City Mariehamn ska vara stadens remissinstans och bollplank i frågor som rör centrum. City Mariehamn arbetar även med att arrangera olika evenemang, antingen genom egna projekt eller i samarbete med andra. Ambitionen är att utöka samarbetet med lokala föreningar och övriga samarbetspartners. Ambitionen är att öka centrums attraktivitet och göra Mariehamn till hela Ålands mötesplats.

Historik

City Mariehamn bildades 2012 under projektet "Ett livskraftigt centrum". Utskottet har egna stadgar, egen budget, egen styrgrupp och anlitar en centrumledare för att organisera verksamheten. Medlemmar i City Mariehamn är verksamhetsidkare och fastighetsägare i Mariehamns centrum, samt Mariehamns stad. 

City Mariehamns styrgrupp 2022

 • Peter Enberg (KlippUpp)
 • Susanne Fagerström (Centrum i Mariehamn)
 • Lilly-Ann Forsblom (Tyger & Sånt)
 • Eva Karlsson (Cityblommor)
 • Dennis Jansson (Mariepark Ab)
 • Stadsstyrelsens ordförande (Mariehamns stad)
 • Stadsdirektören (Mariehamns stad)
 • Stadsarkitekten/Infrastrukturchefen (Mariehamns stad)
 • Ralf Knahpe (Ömsen)
 • Niklas Nordström (Alandia Försäkring)
 • Anders Holmberg (Select)
 • Anncathrin Kytömäki (Eriksson Capital)
 • Linnea Johansson (Ålands landskapsregering)
 • Dan Ferna - Cityledare, Ålands Näringsliv

Aktuella frågor inom City Mariehamn

 • Handelsstrategi inom Mariehamns stad, ständig input till nämnder och politiker
 • Klargörande av villkor för nybyggnation i centrala Mariehamn.
 • Delgeneralplanen för centrala Mariehamn - med fokus på tillväxt.

Kontaktuppgifter

Önskar du kontakt med City Mariehamn kontakta: Cityledare Dan Ferna
Telefon: 018-529305
Epost: info@citymariehamn.ax 

Länkar

www.citymariehamn.ax

Projektet: Ett Livskraftigt Centrum