31 oktober 2023

Producentansvar - diskussioner pågår

Den 27 juni kom beslut från Ålands landskapsregering om att Producentansvar Åland Ab (Proans) inte kan fortsätta i sin nuvarande form. Enligt avfallslagen ska ägandet av en sammanslutning som handhar producentansvaret vara producenternas. 

Ålands Näringsliv bjöd den 19 september in sina medlemmar till ett möte med anledning av detta. På mötet deltog även representanter från Ålands landskapsregering som berättade om bakgrunden till beslutet. 

På mötet bestämdes att Ålands Näringsliv ska utreda möjligheterna för åländska producenter att ingå i en fastländsk sammanslutning. Diskussioner pågår nu med en av de fastländska organisationerna. 

 

För mera information kontakta Ålands Näringslivs vd Susanne Olofsson. Kontaktuppgifter här. 

 

Här finns information som vi publicerade inför det möte som hölls den 19 september.