11 december 2023

Producentansvar - diskussioner pågår

Den 27 juni kom beslut från Ålands landskapsregering om att Producentansvar Åland Ab (Proans) inte kan fortsätta i sin nuvarande form. Enligt avfallslagen ska ägandet av en sammanslutning som handhar producentansvaret vara producenternas. 

Ålands Näringsliv bjöd den 19 september in sina medlemmar till ett möte med anledning av detta. På mötet deltog även representanter från Ålands landskapsregering som berättade om bakgrunden till beslutet. 

På mötet bestämdes att Ålands Näringsliv ska utreda möjligheterna för åländska producenter att ingå i en fastländsk sammanslutning. Diskussioner pågår nu med en av de fastländska organisationerna, i mitten av januari kommer närmare information att kunna ges. Ålands Näringsliv är i tät kontakt med Ålands landskapsregering, Miljöbyrån, och uppdaterar dem kring var processen befinner sig. 

Ålands Näringsliv har den 15.12 skickat följande skrivelse till Ålands landskapsregering, Miljöbyrån:

"Ålands Näringsliv bekräftar att en lösning av producentansvaret är under arbete. En finländsk producentansvarsorganisation har tagit ett positivt principbeslut om en åländsk etablering och kommer att presentera sina planer för producenter på Åland i januari 2024. Målsättningen är, givet att planerna kan fullföljas, att vara i gång med det nya producentansvaret så fort som möjligt under det nya året."

 

För mera information kontakta Ålands Näringslivs vd Susanne Olofsson. Kontaktuppgifter här. 

Denna nyhet publicerades först 31.10.2023 och uppdaterades 11.12.2023 samt den 18.12 och den 2.1.2024.

 

Ålands Näringsliv har under hösten fört diskussioner med den fastländska producentansvarsorganisationen Sumi Oy. 

Sumi Oy är intresserade av att inleda verksamhet på Åland och besöker Åland den 10 januari och presenterar ett förslag på upplägg samt tariffer.

Anmälan här. 

 

Här finns information som vi publicerade inför det möte som hölls den 19 september.