5 september 2023

Information om producentansvar

Den 27 juni kom beslut från Ålands landskapsregering om att Producentansvar Åland Ab (Proans) inte kan fortsätta i sin nuvarande form. Enligt avfallslagen ska ägandet av en sammanslutning som handhar producentansvaret vara producenterna. 

Med anledning av detta bjuder Ålands Näringsliv in sina medlemmar till ett möte med fokus på producentansvar. 

Tillfället ordnas den 19 september kl 15-17.

Agenda

Del 1

Gunnar Westling, miljöingenjör, och Sanna Karlsson, jurist, från Ålands landskapsregerings miljöbyrå informerar om vad producentansvar innebär. Se bilaga "Krav på producentsammanslutning", där miljöbyrån sammanställt vad som gäller vid bildandet av en producentsammanslutning.

Del 2

Vilka alternativ finns för producenterna på Åland gällande att fullfölja sitt producentansvar. Ålands Näringsliv har utrett olika möjligheter och dessa diskuteras på mötet.

Välkomna!

Anmäl dig här.

Det är möjligt att delta på Ålands Näringsliv eller online, vänligen meddela hur du önskar delta vid anmälan.

För frågor; kontakta Ålands Näringslivs vd Susanne Olofsson