Detaljhandel i Mariehamns centrum säljes

Detaljhandel med kosmetika, hudvård, bijouterier m.m. överlåtes som befintlig rörelse. Årsomsättning cirka 0,6 milj. Väl inarbetad kundkrets och god lönsamhet. I överlåtelsen ingår ett löpande hyresavtal för central lokal med goda flöden. Överlåtelse som inkråm eller övertagande av aktiebolag enligt ö.k.

För mer info, ring 0457-5483381 eller e-post mjukolen@gmail.com

Kontaktuppgifter

Referensnummer:

ÅN20221103