Verksamhetsplan och policydokument

Ålands Näringslivs verksamhetsidé och plan för 2023

Ålands Näringsliv är näringslivsorganisationen på Åland och verkar för att stärka det åländska näringslivets konkurrenskraft. Åland skall vara en bra hemort för företag och målbilden är ett starkt och differentierat näringsliv med goda förutsättningar för tillväxt. Ålands Näringslivs uppgift är att trygga konkurrenskraften och därmed skapa konkurrenskraftig exportindustri vad det gäller varor och tjänster.

Ålands Näringsliv arbetar även för att stimulera ”importersättande” företagsverksamhet samt därigenom få antalet arbetsplatser att växa på Åland och på ett hållbart sätt gynna lokal konsumtion.