Nyheter

Ålands Näringsliv anmäler lantmäteriverket till JO

22 feb
Det åländska varumärket har skadats under en längre tid då inte Åland benämns vid sitt riktiga namn i det kartmaterial som Lantmäteriverket tar fram. För att råda bot på detta har Ålands Näringsliv nu JO-anmält Lantmäteriverket.

Hela Finland hotas av brist på arbetskraft

18 feb
År 2020 kommer det att behövas cirka 150 000 nya arbetstagare i Finland.

Spanien försöker skapa flexiblare arbetsmarknad

17 feb
Spanien som kämpar hårt med hög arbetslöshet försöker nu förbättra företagens konkurrenskraft.

Nya investeringar behövs till Finland

17 feb
Finlands ekonomi försämras hela tiden strukturellt fastän detta i den offentliga debatten överskuggas av lågkonjunkturen och de svåra problem som den europeiska ekonomin måste brottas med enligt utredningsman Jorma Eloranta.

Verka som företagare i Finland

14 feb
Arbets och näringslivsministeriet har på hemsidan företagsfinland försökt samla nyttig information för blivande och nya företagare.

Webbsökningar allt viktigare vid rekrytering

14 feb
Det blir allt vanligare att företag söker information om kandidater på Facebook och Google.

Antalet företag på Åland växer

08 feb
Den 31.12.2011 fanns det 2 350 företag på Åland

Antalet nya företag i Finland minskade med nästan två tusen

04 feb
Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med nästan 25 procent under tredje kvartalet år 2011 jämfört med motsvarande period året innan.

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

01 feb
Den 13 februari arrangerar Stockholms Handelskammare tillsammans med informationsföretaget InfoTorg ett lunchseminarium om konsten att rekrytera.

Bostadspriserna sjönk i december

31 jan
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter sjönk priserna på gamla höghus- och radhusbostäder i hela landet med 1,3 procent i november 2011 jämfört med föregående månad.

Sidor