23 augusti 2011

Konjunkturutsikterna för slutet av året är nu osäkrare än tidigare

Utvecklingen under det andra kvartalet var dock sämre än de positiva förväntningar som rådde på våren. Tillväxttakten i fråga om order och produktion blev särskilt i industrin långsammare än beräknat.

Konjunkturutsikterna för de närmaste månaderna är nu en aning osäkrare än tidigare och spridningen mellan de olika branscherna har klart ökat under sommaren. I genomsnitt väntar företagen i alla fall att konjunkturerna fortsätter förbättras långsamt under slutet av året.

Läs mer:
http://www.ek.fi/ek/se/konjunkturutsikterna_for_slutet_av_aret_ar_nu_osakrare_an_tidigare-7742