26 september 2013

Ålands Näringslivs barometer för september

Det finns goda intentioner i Landskapsregeringen och det har tillsatts arbetsgrupper för att stärka det åländska näringslivet. Vi behöver dock se till att dessa fina ord övergår i handling.

Ålands Näringsliv uppskattar landskapets initiativ till privatiseringar och hoppas det ska följas av andra branscher. Vi vill också att Landskapsregeringen har det privata näringslivet i minnet när man ska avgöra hur de offentliga resurserna bäst kan fördelas. Se det privata näringslivet som en möjlighet och utnyttja den. Landskapsregeringen måste vara vaksam att man inte går åt motsatt håll och försvårar för de privata aktörerna.

Vi ser också poängen med Näringsministern riktning mot en politik bort från direkta stöd. Vi vill trots det varna för att man måste gå varligt fram. Risken finns att vi förstör kapital på investeringar som visar sig sakna förutsättningar, när villkoren ändrar på kort tid.

Ålands Näringsliv vill också peka på de tendenser till ökad byråkratisering bland de lokala myndigheterna. Exempelvis inom restaurangbranschen fick man i somras uppleva en ny tolkning precis inför den viktigaste försäljningsmånaden. Vi hoppas myndigheterna inser sin stödjande roll där de genom rådgivning kan hjälpa entreprenörer till bättre processer.

Vi hoppas att Landskapsregeringen underlättar för det åländska näringslivet att gå stärkta ur 2014. Vi väntar med spänning på åtgärderna och implementeringen.

Läs hela Näringslivsbarometern här: http://www.naringsliv.ax/files/barometern_utvardering_av_landskapsregeringens_naringslivspolitik_sep13.pdf