4 juni 2024

Vi har sammanställt en exportanvisning Sverige–Åland

Ålands Näringslivs skattegränskontor har tagit fram en anvisning om export från Sverige till Åland. Anvisningen sammanställer myndighetsanvisningar från flera webbsidor i ett dokument som kan delas till leverantörer. Anvisningen hittar du här. Anvisningen finns även på skattegränskontorets sida Dokument.

I den enkät om skattegränshanteringen vi genomförde i våras kom det fram att åländska företag upplever mest utmaningar med export från Sverige. Därför vill vi underlätta genom enkel information.

Anvisningen uppdateras efter hand. För att säkerställa att du alltid har tillgång till senast uppdaterad information rekommenderar vi att du vänder dig till respektive myndighet eller vår rådgivning.

Välkommen att ta kontakt!

Jenny Söderström, skattegränsrådgivare
Tel. +358 18 529 307
E-post jenny.soderstrom@naringsliv.ax

Valtteri Satomaa, sakkunnig inom skattegränsfrågor
Tel. +358 18 529 302
E-post valtteri.satomaa@naringsliv.ax

Ålands Näringslivs skattegränskontor

Vänligen observera att den av Ålands Näringsliv tillhandahållna avgiftsfria skattegränsrådgivningen om den åländska skattegränsen inte är personlig skatterådgivning utan en allmän informationstjänst. Ålands Näringsliv garanterar inte noggrannheten, fullständigheten eller användbarheten av den information som tillhandahålls inom ramen för skattegränsrådgivningen. Ålands Näringsliv ansvarar inte för resultaten av den information som lämnas. Nyttjaren av informationstjänsten förstår att tillämpningen av informationen som ges är beroende av flera faktorer, inklusive nyttjarens eget agerande och beslut. Nyttjaren förstår och accepterar att alla beslut baserade på den givna informationen är nyttjarens eget ansvar. Om nyttjaren önskar individuell skatte- eller skattegränsrådgivning behöver nyttjaren kontakta Tullen, Skatteförvaltningen eller professionell skatterådgivare.