28 juni 2024

Ålands Näringsliv höll vårmöte den 27 maj

Måndagen den 27 maj höll Ålands Näringsliv vårmöte på Indigo Restaurang och Bar i Mariehamn. På agendan stod presentation av verksamhetsberättelsen 2023, bokslut och revisionsberättelse för 2023 och val av medlemmar till valberedningen. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och inga övriga ärenden fördes fram. 

Efter de stadgeenliga förhandlingarna presenterades ”Uppdatering angående projekt Sunnanvinds genomförande” av Ralf Häggblom, Energisamordnare Ålands landskapsregering.

Protokoll som bilaga. Möteshandlingar finns här.