23 maj 2023

Rekrytering av internationella talanger: Stöd till arbetsgivare

Funderar du på att anställa medarbetare med internationell bakgrund?

Ålands Näringsliv driver projektet “Vi välkomnar fler”, i projektet får utrikesfödda, utanför de nordiska länderna, som befinner sig på Åland hjälp att finna sin jobbmöjlighet genom olika aktiviteter och evenemang, samt genom vägledning. Dagligen träffar projektledaren Viktoria Olsson drivna, utbildade och erfarna personer som vill bidra till det åländska samhället och näringslivet med sin kunskap och erfarenhet men som kämpar med att komma ut på arbetsmarknaden.

Vår ambition är att hjälpa till med att matcha dessa individers kunskap med företags nuvarande och framtida behov, samtidigt som vi erbjuder stöd till företagare som överväger att anställa medarbetare med internationell bakgrund. Vi strävar även efter att underlätta smidig interkulturell kommunikation inom företaget och implementera nya strategier och kanaler för rekrytering. Vårt mål är att bidra till en mer effektiv och framgångsrik arbetskraftsintegration.

Vad kan projektet hjälpa er med?

Inom projektet, erbjuder vi:

 • rekryteringsstöd för att hitta lämpliga kandidater till tjänster, 
 • information om subventionerade språkstödsprogram på arbetsplatsen från Ålands landskapsregering, 
 • skräddarsydda workshops som fokuserar på:
  • interkulturell kommunikation,
  • kulturell medvetenhet,
  • mångfald vid rekrytering,
  • rekryteringsstrategier och rekryteringskanaler,
  • onboarding av internationella medarbetare.

 

Kontakta oss för att diskutera era behov!

Vill ni veta mer eller är ni i behov av specifikt kompetens, kontakta gärna projektledare Viktoria Olsson via epost (viktoria.olsson(at)naringsliv.ax) 

Projektet “Vi Välkomnar Fler” är godkänt av Ålands landskapsregering och finansierat av Europeiska socialfonden (ESF).