26 april 2023

Inför ö-undantag för Åland

Ålands Näringsliv uttrycker  sitt stöd för tillämpningen av ö-undantaget gällande trafiken mellan fasta Finland och Åland. 

Ifjol nådde EU en preliminär överenskommelse gällande EU:s system för utsläppshandel. I det nya systemet ska även sjöfarten inkluderas, men undantag kan beviljas. Spanien, Portugal, Italien och Grekland kom med förslaget om en möjlighet till undantag för resor från fastland till öar med max 200.000 invånare, undantag beviljas fram till 2030.

Just nu föreligger inte kommersiellt gångbara alternativa fossilfria bränslen för att  lindra kostnadsökningen som följer av förvärvet av utsläppsrätterna. Ö-undantaget är giltigt i  fem år och under den tiden hinner tillgången av alternativa fossilfria bränslen avsevärt utvecklas.   

Att nu införa systemet skulle medföra en stor risk för antalet turer till Åland. Något som skulle påverka inte bara näringslivet på Åland utan även göra det svårt att bo på Åland. Att agera hållbart är framtiden men här kräver omställningen ett längre tidsperspektiv. Åland är helt beroende av sjötransporter, vi bor på en ö vilket innebär vissa begränsningar och utmaningar. Utan ett ö-undantag ökar kostnaderna för rederierna vilket medför ökade kostnader för transporter, vilket leder till ökade kostnader för både företagare och privatpersoner. 

 

För mera information kontakta

Susanne Olofsson, verkställande direktör