19 juni 2024

Uppdatering från skattegränskontoret och landskapsregeringen

Ålands Näringslivs skattegränskontor informerar om skattegränsarbetet tillsammans med Ålands landskapsregering. Denna sida utgör skattegränskontorets hälsning och landskapsregeringens uppdatering finns länkad i slutet av texten.

Skattegränskontoret har varit i gång redan ett halvår med sakkunnig Valtteri och rådgivare Jenny på plats sedan januari respektive mars. Under kontorets första halvår har verksamheten kommit i gång med full fart och i skrivande stund (midsommarveckan) finns inga tecken på att det snart är juli och dags för semester – tvärtom finns det mycket att göra och många idéer och to do-listor att bocka av.

Under det gångna halvåret har Valtteri och Jenny haft mycket kontakt med åländska företag, både inom ramen för skattegränsrådgivningen men också i form av studiebesök och telefonsamtal och e-post. Valtteri och Jenny har upprättat kontakt med Tullen och Tullverket, och Jenny har haft tät kontakt med desamma.

Skattegränsrådgivaren Jenny är igång med rådgivningen och företag tar regelbundet kontakt för att få råd och hjälp. Jenny har även påbörjat arbetet med att sammanställa myndighetssidor till lättillgängliga anvisningar på Ålands Näringslivs hemsida, varav en anvisning gällande export från Sverige till Åland har publicerats. Syftet med detta arbete är att bidra med enkel information som man kan dela till exempel till sina handelspartners.

Som ett resultat av skattegränskontorets kontakt med Tullverket anordnade Tullverket den 18 juni ett webbinarium om handel med Åland. Skattegränskontoret har ständigt lyft Ålandsaspekten och vikten av att det finns rimliga förenklingar och lättillgänglig information.

Som sakkunnig inom skattegränsfrågor jobbar Valtteri i tätt samarbete med landskapsregeringens tjänstemän och politiker med månatliga avstämningar. Valtteri har genomfört en enkät om skattegränshanteringen och presenterat resultaten för såväl landskapsregeringen som olika näringslivsorganisationer såsom Finlands Näringsliv och Centralhandelskammaren i Finland samt Svenskt Näringsliv och Finsk-svenska handelskammaren i Sverige. I skattegränskontorets kontakter med olika näringslivsorganisationer och övriga är ambitionen på kort sikt att öka kunskaperna om skattegränsen och handeln med Åland och på lång sikt hitta förenklingar.

I oktober väntas flera nyheter både från Tullens och Tullverkets sida, med nya exportdeklarationer i Finland och ny, digital tullhantering i Sverige. Skattegränskontoret avser att arrangera utbildningstillfällen och i mån av möjlighet bjuda in representanter från båda myndigheterna.

Skattegränskontoret håller semesterstängt 8–26 juli. Ålands Näringslivs kontor håller öppet hela sommaren med undantag för vecka 30.

Välkommen att ta kontakt!

Läs finansministerns och näringsministerns uppdatering om landskapsregeringens skattegränsarbete här.