27 november 2023

ESF+ projekt Vi Välkomnar Fler avslutas

ESF+ projekt Vi Välkomnar Fler avslutas den sista november.

Ålands Näringsliv har startat ESF projektet Vi välkomnar fler i oktober 2022 för att skapa förutsättningar som hjälper utrikesfödda, utanför de nordiska länderna, som befinner sig på Åland för att finna sina jobbmöjligheter och bosätta sig här. Särskilt mål för projektet är Bärkraft hållbarhetsmål 2 Tillit och Delaktighet delmål 2.2.2. Minskad marginalisering. Projektet planerades med tanke på inkludering och social hållbarhet.

Eftersom vägen till arbete skiljer sig åt för olika individer, fokuserar vårt projekt inte bara på arbetsrådgivning och workshops om jobbsökande, utan lägger också stor vikt vid entreprenörskap som en möjlig väg framåt. Inom ramen för projektet har en mångfald aktiviteter organiserats, såsom Entreprenörs­kvällar och Pop-Up Mariehamn.

Utöver detta har olika evenemang, såsom Föreningsmässan, arrangerats för att hjälpa nyanlända från utlandet på Åland att bygga nätverk och skapa meningsfull fritid som även främjar integration.

Projektet har fått betydande uppmärksamhet i Ålands medier och även utanför. Dess aktiviteter har väckt intresse hos journalister, vilket har gett projektledaren en värdefull möjlighet att diskutera de utmaningar som målgruppen upplever i deras strävan efter att etablera sig på Ålands arbetsmarknad.

Att veta mer om projektets arbete och slutsatser, läs gärna slutrapporten.