28 november 2023

Ålands Näringslivs höstmöte 27.11.2023

Ålands Näringsliv höll måndagen den 27 november 2023 höstmöte på restaurang Indigo i Mariehamn.

På höstmötet godkändes verksamhetsplan och budget för 2024. Verksamhetsplanen finns att ta del av här. 

På höstmötet beslutades att medlemsavgifterna är oförändrade, de styrelsemedlemmar vars mandatperiod löper ut återvaldes samt utskott samt utskottsmedlemmar tillsattes. Här kan du bekanta dig med styrelsens sammansättning samt utskotten

Höstmötet avslutades med föreläsning av chefsekonom Penna Urrila, Finlands Näringsliv EK, som talade under rubriken: Ekonomisk översikt – hur skall Finland och Åland klara framtidens utmaningar? 

Vi delar gärna materialet från föreläsningen till våra medlemmar, ta kontakt om ni önskar ta del av materialet.

 

Som bilaga finns protokoll från höstmötet samt bilagor.

 

På bilden Penna Urrila, fotograf: Alejandro Arce Justiniano