13 mars 2023

Aktion 2021's näringslivsrapport

Tankesmedjan Aktion 2021 lade för drygt ett år sedan fram sin problembild för den åländska samhällsekonomin inom både landskapets och kommunernas ansvarsområden. Tillväxten inom näringslivet hade sammantaget avstannat under det gångna decenniet. Slutsatserna presenterades offentligt och inför de åländska partiernas partiledningar.

Det överenskoms att partierna skulle fundera på om och till vilka delar de har en gemensam problembild. Det beslöts att en ny genomgång med partiledningarna skulle hållas efter att Aktions 2021 arbetat fram sin avslutande delrapport om tillväxtförutsättningarna inom det åländska näringslivet.

Aktion 2021 är nu tillsammans med Ålands Näringsliv och flera branschorganisationer klara med den rapporten. Ett uppföljningsmöte hölls på lagtinget  den 10 mars 2023 med partiledningarna där näringslivsförslagen presenterades, se bilagan.

I ledningsgruppen för Aktion 2021: 

Roger Jansson
Göran Djupsund
Mats Perämaa
Edvard Johansson
Sven-Harry Boman
Jan-Erik Rask
Susanne Olofsson, Ålands Näringsliv
Dan Westerholm, Ålands Näringsliv

I arbetsgruppen för näringslivsdelen har följande personer deltagit:

Mats Adamczak
Lotta Berner-Sjölund
Johanna Boijer-Svahnström
Sven-Harry Boman
Niklas Lampi 
Thomas Lundberg
Jan-Erik Rask
Niclas Södergård
Dan Westerholm, Ålands Näringsliv