13 mars 2023

Aktion 2021's näringslivsrapport

Tankesmedjan Aktion 2021 lade för drygt ett år sedan fram sin problembild för den åländska samhällsekonomin inom både landskapets och kommunernas ansvarsområden. Tillväxten inom näringslivet hade sammantaget avstannat under det gångna decenniet. Slutsatserna presenterades offentligt och inför de åländska partiernas partiledningar.Det överenskoms att partierna skulle fundera på om och till vilka delar de har en gemensam problembild. Det beslöts att en ny genomgång med partiledningarna skulle hållas efter att Aktions 2021 arbetat fram sin avslutande delrapport om tillväxtförutsättningarna inom det åländska näringslivet.Aktion 2021 är nu tillsammans med Ålands Näringsliv och flera branschorganisationer klara med den rapporten. Ett uppföljningsmöte hölls på lagtinget  den 10 mars 2023 med partiledningarna där näringslivsförslagen presenterades, se bilagan.

I ledningsgruppen för Aktion 2021: Roger Jansson

Göran Djupsund

Mats Perämaa

Edvard Johansson

Sven-Harry Boman

Jan-Erik Rask

Susanne Olofsson, Ålands Näringsliv

Dan Westerholm, Ålands Näringsliv

I arbetsgruppen för näringslivsdelen har följande personer deltagit:

Mats Adamczak

Lotta Berner-Sjölund

Johanna Boijer-Svahnström

Sven-Harry Boman

Niklas Lampi 

Thomas Lundberg

Jan-Erik Rask

Niclas Södergård

Dan Westerholm, Ålands Näringsliv