Vi söker en projektledare

Förstudie för ett digitaliseringsprojekt riktat till livsmedelsproducenter och -förädlare

Vi söker en projektledare för att genomföra en förstudie inför ett digitaliseringsprojekt riktat till livsmedelsproducenter och -förädlare, för att underlätta marknadsföring och försäljning samt digitalisering av arbetsprocesser inom administrationen hos företagen. Uppdraget som projektledare upphandlas som en köptjänst och består av 300 timmar fördelat under tiden 15.3.2022 – 30.6.2022.

Kravprofil för projektledare: Erfarenhet av projektledning och digitala processer.

Offerten skall vara landskapsregeringens registratur tillhanda senast den 21.2.2022 kl. 16.15.

Som bilaga längst ner på denna sida finner du projektplanen och offertförfrågan. 

Här hitttar du en radiointervju med Lena Brenner om bakgrunden till projektet. 

För närmare upplysningar kontakta:

Landsbygdsutvecklare Lena Brenner, tel.  0457 526 7305, lena.brenner@landsbygd.ax
Företagsutvecklare Therese Ling,  therese.ling@naringsliv.ax  

Förstudien bedrivs av Ålands Näringsliv och Styrgruppen för landsbygdsutvecklingen på Åland och finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och Ålands Landskapsregering.