Förändring i skattegränsdeklarationer

Tullen har meddelat om förändringar i tulldeklareringen för import som träder i kraft den 5 november. Förändringarna berör även skattegränsdeklararationer och sker med en övergångsperiod fram till den 31.12.2022.

De främsta förändringarna är:

- EORI-nummer blir obligatoriskt från den 5 november
- Anmälan av varors ankomst inges i Tullklareringstjänsten eller via meddelande-deklarering
- Fakturerat totalbelopp blir en obligatorisk uppgift i alla nationella skattegränsdeklarationer. Nationell skattegränsdeklaration ska inges också när varor skickas för aktiv förädling, t.ex. för reparation, eller när varor förs in tillfälligt över skattegränsen.
- Vid import av varor från andra EU-länder får momsregistrerade importörer i fortsättningen använda sig av ett periodiskt deklarationsförfarande i två steg. Den nuvarande tidsfristen på 10 dagar förlängs upp till 60 dagar. När varor importeras för ett särskilt förfarande, dvs. för aktiv förädling (t.ex. reparation) eller för tillfällig införsel, ska tulldeklarationen inges i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering.

Läs mer om förändringarna på tullens hemsida här