Nyheter

Stor familjefest den 1 maj då Lions traditionella loppmarknad hålls på Torget.

24 apr
Första gången den arrangerades var år 1961 och numera är den ett viktigt årligen återkommande evenemang som livar upp stadens centrum. Genom flytten till Torget för några år sedan har tillställningen utvecklats till en riktig familjefest för hela familjen. En mängd olika aktiviteter och upplevelser för barn har kompletterat den...

Frukostföreläsning 26 april – Stress och psykisk ohälsa

11 apr
Föreläsningen berör följande ämnen: En inspirerande föreläsning från verkliga livet om hur du kan skapa oanade resultat genom att hjälpa dina medarbetare att hitta bättre balans i livet. Hur stress uppkommer, varför det uppkommer och framför allt vad det är som har hänt i samhället som gör att detta har...

Säljinspiration den 17 maj

10 apr
Den 17 maj håller vi en säljinspirationsdag tillsammans med Joachim Meijer som var kursledare inom Välkommen in projektet som Ålands Näringsliv genomförde under 2016-17. Nu kör vi dels en påbyggnad i Säljträning - Best Practice för alla som tidigare deltagit i Välkommen In. Dessutom håller vi samma dag ett inspirationstillfälle...

Hur kan vi ta upp och diskutera sexuella trakasserier på arbetsplatsen - föreläsning den 22 maj

10 apr
Sexuella trakasserier är någonting som ett företag inte vill förknippas med. Men vad gör vi egentligen för att förebygga och hur ingriper vi och utreder då sexuella trakasserier faktiskt uppstår? Kampanjen #metoo har synliggjort svårigheterna med att både förstå vad sexuella trakasserier är, men också svårigheterna att ta det på...

Konsumtionen av plastkassar har minskat snabbt inom handeln

09 apr
Miljöministeriet och Finsk handel rf: Avtalet mellan miljöministeriet och Finsk handel rf har under det första avtalsåret snabbt minskat konsumtionen av plastkassar och plastpåsar inom handeln. Avtalet om plastkassar omfattar för närvarande över 1 100 företag, vilket i praktiken betyder över 3 300 affärer. Avtalet om minskad användning av plastkassar...

Företagarskolan avslutning

04 apr
Deltagarna i företagarskolan har nu lärt sig om företagande och slipat sina affärsplaner under våren, totalt åtta tillfällen. Gruppen består av 21 personer inom olika branscher, i olika åldrar och med olika bakgrund. Under avslutningstillfället har du möjlighet att lyssna på de blivande företagarna och deras företagspresentationer. Samt att du...

Skatteförvaltningen arrangerar informationstillfälle

28 mar
Skatteförvaltningen håller regelbundet webbseminarium, nästa på kommande (på svenska) är "Skatteinfo för nya företagare" den 11.4 kl 14.00-15:30. Programmet för seminariet är: att grunda ett företag samt Skatteförvaltningens register deklaration och betalning av skatter grundläggande information om momsbeskattning Här kan man läsa mera och anmäla sig Vill man se på...

Näringslivsbarometern

28 mar
Ålands Näringsliv publicerar Näringslivsbarometern med några gånger per år. Där sätter vi betyg på Ålands landskapsregering med utgångspunkt i regeringsprogrammet och fördelad på sex olika områden. Konkurrenskraft Samhällsservice Självstyrelsens utveckling Hållbar utveckling In- och återflyttning Entreprenörskap I vår senaste barometer lyfter vi vikten av att samhällsservicereformen går vidare. Den möter...

Uppgörelse inom finansbranschen

26 mar
Samtliga parter i arbetstvisten inom finansbranschen har godkänt riksförlikningsmannens förlikningsförslag. Fackförbundet Pro rf, Fackförbundet Nousu rf, De Högre Tjänstemännen YTN rf, Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta rf samt Finanssiala ry har meddelat att de godkänner det förlikningsförslag som riksförlikningsman Minna Helle lämnade den 22 mars. Uppgörelserna innebär att alla konfliktåtgärder som...

Fortfarande svaga förutsättningar för en uppgörelse inom finansieringsbranschen, medlingen fortsätter denna vecka

20 mar
Det finns risk för nya arbetsinställelser inom finansbranschen fr.o.m. den 26 mars 2018. Enligt riksförlikningsmannen medförde mötet inte något väsentligt nytt när det gäller att hitta en lösning på dödläget som pågått länge. Medlingen fortsätter dock nästa vecka. Nästa möte hålls tisdagen den 20 mars 2018 kl. 18. Parterna är...

Sidor