Sommarpraktikant 2022

Vad är sommarpraktikant 2022?

Det är ett projekt med finansiering från Ålands strukturfondsprogram 2014 –2020, Europeiska socialfonden. 

Projektet leder till att 160 åländska ungdomar födda år 2004, 2005 eller 2006 har sysselsättning under sommaren om minst fyra veckor. Syftet är att ge företag incitament att anställa ungdomar som annars under rådande osäkra ekonomiska läge inte skulle få viktig arbetserfarenhet. Syftet med projektet är att hjälpa ungdomar födda 2004-2006 att få ett sommarjobb under sommaren 2022.

Hur fungerar det?

Ungdomar födda 2004-2006 söker en sommarjobbsplats och anmäler sig till Ålands Näringsliv via ett formulär för att delta i utlottningen av en jobbsedel värd 1000 euro. Jobbsedlarna lottas ut bland de ungdomar som har anmält sig. Om man blir beviljad en jobbsedel får ungdomens arbetsplats använda den för att betala lön till ungdomen. 

Endast ungdomar med hemort på Åland kan delta.

När ska man anmäla sig?

Anmälningstiden är mellan 2-20 maj. Det spelar ingen roll när du anmäler dig under den perioden. 

Ansökningsformuläret öppnar den 2 maj. Här är länk till anmälan. 

När du fyller i anmälan ska du ha ett arbete på minst 4 veckor mellan perioden 1.6-31.8 bestämd. I anmälan ska du bland annat uppge din arbetsgivares namn, adress och kontaktuppgifter. 

Mera information finns här

Här finns information för ungdomar.

Här finns information till arbetsgivare.

 

Projektet Sommarpraktikant 2022 är finansierat av Europeiska socialfonden (ESF).