Nätverksgrupper

Nätverksgrupper

Inom Ålands Näringsliv finns ett antal olika nätverksgrupper. 
 

Branschutskott

Under Ålands Näringsliv finns även flera utskott där man träffas branschvis. 

Läs mer här. 

 

HR-nätverket 

Ett nätverk för personer som arbetar som HR ansvariga eller har handom HR frågor i företag. 

Vill du ha mer information, kontakta Ålands Näringsliv

 

Nätverket Ledande affärskvinnor

Nätverksledare: Teija Engman och Malin Jingstål

Syfte med nätverket: Ett nätverk för affärskvinnor, främst i ledande positioner. För att stimulera till diskussion, stärka deltagarna och ge inspiration, ibland med hjälp av inbjudna talare, ibland genom samtal i gruppen.

Vid frågor kring nätverket kontakta någon av nätverksledarna Teja Engman: teija.engman@crosskey.fi eller Malin Jingstål malin.jingstal@omsen.ax

OBS! Nätverksgruppen har begränsat antal platser.

 

Övriga nätverk som är eller har varit aktuella

Runda bordet samtal om export och import

Agile Islands 

Hållbart Byggande

Maritimt mässnätverk

ShapeUp boost, för deltagare ifrån ShapeUp boostarna våren 2017

Start Up boost, för deltagare ifrån StartUp boosten våren 2017

Entreprenörssnack

Nya företagare

Företagsjuntan