Redovisningsutskottet

Utskottets syfte är att tillvarata medlemmarnas intressen samt aktualisera områden där Ålands Näringsliv bör agera påtryckare eller samordnare, samt att bistå kontoret med sakkunskap gällande remissvar. Utskottet kan även initiera projekt och utredningar om bör genomföras inom ramen för Ålands Näringsliv. 

Historik

Ålands Handelskammare har upprätthållit det lagstadgade revisionsutskottet i enlighet med Revisionslagen. Från 1.1.2016 övergick dock revisionsutskottet till Patent- och registerstyrelsen. I samband med detta beslöt Ålands Näringsliv är 2015 att bilda ett redovisningsutskott som skulle samla revisorer och bokförare.

Redovisningsutskottets medlemmar 2022

 • Fanny Johansson (PwC)
 • Erika Sjölund (Hermans & revisorerna)
 • Robert Lindfors (Lindro Konsult)
 • Maria Svenblad (Kalmers)
 • Jan Kangashaka (Företagsbyrån)
 • Fredrik Häggblom (Aktiva Redovisning)
 • David Mattsson (KPMG)
 • Dan Andersson (Ålands Näringsliv)

Aktuella frågor inom Redovisningsutskottet

 • Egen beskattning, hur påverkas åländska företag
 • Hållbarhetsredovisning för åländska företag
 • God revisionssed på svenska
 • Riktgivande domstolsavgöranden och bokföringsnämndens anvisningar på svenska