IKT-utskottet

Utskottets syfte är att tillvarata branschernas intressen samt aktualisera områden där Ålands Näringsliv bör agera påtryckare eller samordnare. Utskottet kan även initiera projekt och utredningar om bör genomföras inom ramen för Ålands Näringsliv. Vidare ska utskottet bistå kontoret med sakkunskap gällande remissvar.

Historik

Informations-, kommunikations och teknologiutskottet bildades 2014.

IKT-utskottets medlemmar 2022

  • Tom Bengtsson (Ålcom)
  • Janne Engblom (Consilia)
  • Anders Rundberg (Carus)
  • Niclas Södergård (Crosskey)
  • Carl Lindman (BI Solutions)
  • Daniela Johansson (PAF)
  • Jonas Svanfelt (Vibb Ab)
  • Jan-Erik Rask (Ålands Näringsliv)

Aktuella frågor inom IKT-utskottet

  • Offentlig upphandling på Åland i praktiken.
  • Geotargeting och utmaningar med den åländska domänen