Handelsutskottet

Utskottets syfte är att inom handelsbranschens verksamhetsområde befrämja den enskilda företagsamhetens förkovran, ta tillvara dess intressen och verka för ett kollegialt samförstånd medlemmarna emellan. 

Handelsutskottet skall förverkliga sitt syfte genom att anordna möten för branschmedlemmar där gemensamma frågor diskuteras, att verka för höjande av medlemmarnas fackkunskap och hos myndigheter och organisationer göra framställningar för att bevaka medlemmarnas intressen. Handelsutskottets medlemmar skall bestå av representanter från handelsbranschen. 

Historik

Utskottet har sina rötter i både Ålands Köpmannaförening och Ålands Handelskammare. Ålands Köpmannaförening bildades 1927 och har drivit handelns frågor sedan dess. År 1990 bildade Ålands Handelskammare ett "Service- & handelsutskott" som drev liknande frågor. När Ålands Näringsliv bildades 2011 ändrades namnet till "Handelsutskottet", samtidigt som utskottets inriktning fokuserades till de frågor som Ålands Köpmannaförening tidigare drev. 

Handelsutskottets medlemmar 2022

 • Nina Nyman-Johansson (Ab Lantbruk) 
 • Niclas Fagerlund (Håwe-bil)
 • Petra Sjöberg (Maxinge)
 • Sverker Jansson (Firma Erik Mattsson)
 • Pernilla Söderlund (Mariehamns Bokhandel)
 • Johan Fjäder (Fjäder Ab)
 • Dan Ferna (City Mariehamn / Ålands Näringsliv)

Aktuella frågor inom Handelsutskottet

 • Plastkassar, intention om att minska dem (40 st/person/år till 2025)
 • Affärstidslagen, låt verksamhetsägare själva bestämma när de vill ha öppet
 • Tullen och mervärdesbeskattningen i gränshandeln
 • Hållbarhet i handeln