Arbetsmarknadsutskottet

Historik

Utskottet grundades 1990 av Ålands Handelskammare, då under namnet "Utbildningsutskottet". När Ålands Näringsliv bildades 2011 ändrades namnet till "Arbetsmarknadsutskottet".

Arbetsmarknadsutskottets syfte

Utskottets syfte är att samordna utbildningsfrågor och handha ansvaret för Ålands Näringslivs utbildningsutbud. Handha huvudansvaret för avtalsfrågor samt rekryteringsfrågor. Att aktualisera områden där Ålands Näringsliv bör agera påtryckare eller samordnare. Utskottet kan även initiera projekt och utredningar om bör genomföras inom ramen för Ålands Näringsliv. Vidare ska utskottet främja entreprenörskap genom ett aktivt arbete med skolorna. 

Arbetsmarknadsutskottets medlemmar 2021

 • Per Lycke (Optinova), ordförande
 • Annika Johansson (Mariehamns Parti)
 • Linda Lund (PAF)
 • Johan Haglöf (Ålandsbanken)
 • Marika Lindström (Åland Post)
 • Dan Andersson (Ålands Näringsliv)

Aktuella frågor inom Arbetsmarknadsutskottet

 • Införa motsvarande förenklingar för arbetsgivare på Åland som görs i riket
 • Flexibel LIA (praktik) som fungerar hos företagen
 • Hållbarhet inom HR
 • Kollektivavtal på svenska
 • Underlättar rekrytering genom ett fokus på in- och återflyttning tillsammans med AMS.