Arbetsmarknadsutskottet

Utskottets syfte är att samordna utbildningsfrågor och handha ansvaret för Ålands Näringslivs utbildningsutbud samt huvudansvaret för avtalsfrågor och rekryteringsfrågor.

Utskottets uppgift är även att aktualisera områden där Ålands Näringsliv bör agera påtryckare eller samordnare. Utskottet kan även initiera projekt och utredningar om bör genomföras inom ramen för Ålands Näringsliv. Vidare ska utskottet främja entreprenörskap genom ett aktivt arbete med skolorna. 

Historik

Utskottet grundades 1990 av Ålands Handelskammare, då under namnet "Utbildningsutskottet". När Ålands Näringsliv bildades 2011 ändrades namnet till "Arbetsmarknadsutskottet".

Arbetsmarknadsutskottets medlemmar 2022

 • Per Lycke (Optinova), ordförande
 • Annica Johansson (Mariehamns Parti)
 • Lasse Karlsson (Rederi Ab Eckerö)
 • Johan Haglöf (Ålandsbanken)
 • Marika Lindström (Åland Post)
 • Bengt Johansson (Ålands Living/Ams)
 • Dan Andersson (Ålands Näringsliv)

Aktuella frågor inom Arbetsmarknadsutskottet

 • Införa motsvarande förenklingar för arbetsgivare på Åland som görs i riket
 • Flexibel LIA (praktik) som fungerar hos företagen
 • Hållbarhet inom HR
 • Kollektivavtal på svenska
 • Underlättar rekrytering genom ett fokus på in- och återflyttning tillsammans med AMS.