Arbetsmarknadsutskottet

Historik

Utskottet grundades 1990 av Ålands Handelskammare, då under namnet "Utbildningsutskottet". När Ålands Näringsliv bildades 2011 ändrades namnet till "Arbetsmarknadsutskottet".

Arbetsmarknadsutskottets syfte

Utskottets syfte är att samordna utbildningsfrågor och handha ansvaret för Ålands Näringslivs utbildningsutbud. Handha huvudansvaret för avtalsfrågor samt rekryteringsfrågor. Att aktualisera områden där Ålands Näringsliv bör agera påtryckare eller samordnare. Utskottet kan även initiera projekt och utredningar om bör genomföras inom ramen för Ålands Näringsliv. Vidare ska utskottet främja entreprenörskap genom ett aktivt arbete med skolorna. 

Arbetsmarknadsutskottets medlemmar 2018

  • Per Lycke (Optinova), ordförande
  • Johanna Backholm (Paf)
  • Sofia Janson (Carus)
  • Jenny Jansson (Transmar)
  • Annika Johansson (Mariehamns Parti)
  • Linda Lund (Ålandsbanken)
  • Anne-Christine Silander (Alandiabolagen)
  • Dan Andersson (Ålands Näringsliv)