Styrelse

Styrelse

Ålands Näringslivs verksamhet leds av styrelsen, som skall se till att organisationens förvaltning sköts och att verksamheten organiseras på ett ändamålsenligt sätt. Ålands Näringsliv har även en verkställande direktör, som skall se till att de uppgifter som ankommer på organisationen sköts i enlighet med de anvisningar och föreskrifter som styrelsen utfärdar. 

Styrelseledamöter 2018 

  • Ordförande Peter Wiklöf, Ålandsbanken (2018-2019)
  • Johanna Boijer-Svahnström, Viking Line (2018-2019)
  • Sandra Barrett, Mariepark Ab (2018-2019)
  • Ronny Isaksson, Sparhallen (2018-2019)
  • Björn Kalm, Eriksson Capital (2018-2019)
  • Anders Rundberg, Carus (2017-2018)
  • Caroline Lepistö, Ålandhotels (2017-2018)
  • Mikael Lundell, Fma Mikael Lundell (2017-2018)
  • Nina Nyman-Johansson AB Lantbruk (2017-2018)
  • Tony Saarinen, Transmar (2017-2018)

Kontaktuppgifter: Peter Wiklöf peter.wiklof@alandsbanken.fi