Styrelse

Styrelse

Ålands Näringslivs verksamhet leds av styrelsen, som skall se till att organisationens förvaltning sköts och att verksamheten organiseras på ett ändamålsenligt sätt. Ålands Näringsliv har även en verkställande direktör, som skall se till att de uppgifter som ankommer på organisationen sköts i enlighet med de anvisningar och föreskrifter som styrelsen utfärdar. 

Styrelseledamöter 2021

 • Ordförande Peter Wiklöf, Ålandsbanken (2020-2021)
 • Johanna Boijer-Svahnström, Viking Line (2020-2021)
 • Sandra Barrett, Mariepark (2020-2021)
 • Dan-Johan Dahlblom, Sparhallen (2020-2021)
 • Björn Kalm, Eriksson Capital (2020-2021)
 • Anders Rundberg, Carus (2021-2022)
 • Caroline Lepistö, Ålandhotels (2021-2022)
 • Mikael Lundell, Fma Mikael Lundell (2021-2022)
 • Lilly-Ann Forsbom, Tyger & Sånt (2021-2022)
 • Mats Clemes, Transmar (2021-2022)

Kontaktuppgifter: Peter Wiklöf peter.wiklof@alandsbanken.fi

 

Intressebevakning

Många av våra intressebevakningsfrågor drivs av Ålands Näringslivs utskott. Övriga frågor som styrelsen diskuterar är:

 • Samhällsservicestrukturen på Åland.
 • Införande av utmanarrätter på Åland.
 • Gynna entreprenörskapet på Åland genom olika aktiviteter och utbildningsinsatser.