Valberedningen

Valberedningen har till uppgift att ta fram förslag till styrelse och utskott inför höstmötet. 

Valberedning 2022

Valberedningen tillsätts på vårmötet.

2022 består valberedningen av Björn Blomqvist, Maria Svenblad och Birgitta Eriksson.

Föreslå personer till valberedningen

Du kan ge förslag på personer som ska ingå i valberedningen.

De behöver vara medlemmar i Ålands Näringsliv eller anställda i medlemsföretag.

Här kan du se våra medlemsföretag. 

Kontaktas oss om du vill lämna förslag till valberedningen eller har frågor kring detta. 

Kontaktuppgifter finner du här.