Valberedningen

Valberedningen vid Ålands Näringsliv

Valberedningen har till uppgift att ta fram förslag till styrelse och utskott inför höstmötet. 

Valberedningen tillsätts på vårmötet. Du kan ge förslag på personer som ska ingå i valberedningen. De behöver vara medlemmar eller anställda i medlemsföretag.

2016 består valberedningen av Björn Blomqvist, Angela Sjöblom och Tom Forsbom.
Du kan kontakta valberedningens ordförande Angela Sjöblom.

Alternativt kan du kontakta Ålands Näringsliv direkt.