Valberedningen

Valberedningen vid Ålands Näringsliv

Valberedningen har till uppgift att ta fram förslag till styrelse och utskott inför höstmötet. 

Valberedningen tillsätts på vårmötet. Du kan ge förslag på personer som ska ingå i valberedningen. De behöver vara medlemmar eller anställda i medlemsföretag.

2022 består valberedningen av Björn Blomqvist, Maria Svenblad och Birgitta Eriksson.

Du kan kontakta Ålands Näringsliv.