Nyheter

Strategiarbetet fortgår inom ÅN

15 feb
Styrelsen jobbar nu med att samla alla intryck och åsikter för att kunna formulera en strategi för Ålands Näringsliv.

Få nya bilar både snåla och säkra

15 feb
Endast 14 procent av 2011 års bilmodeller får godkänt i försäkringsbolaget Folksams test av både säkerhet och miljömässig hållbarhet.

Företagare lyssnade på champagneplaner

15 feb
Landskapsregeringen berättade senaste medlemslunch för Ålands Näringslivs och Visit Alands medlemmar om den planerade champagneauktionen i början av juni.

Sänk företagsskatterna

10 feb
När nu företagsskattefrågorna står på den politiska dagordningen bör ribban sättas högt.

Årliga prioriteringar för tillväxten i EU

10 feb
EU har en omfattande plan för att hantera den ekonomiska krisen och påskynda tillväxten. Men nu behöver insatserna samordnas och prioriteras.

Champagne som affärsmöjlighet

09 feb
Missa inte morgondagens medlemslunch på Hotell Arkipelag kl 11.30

Fortfarande problem med finansiering

09 feb
Företagens problem med finansieringen har minskat men är alltjämt vanliga.

Fortbildningen för yrkesförare startar den 14 februari

08 feb
Förordningen om lastbils- och bussförares yrkeskompetens trädde ikraft den 1.8.2007. Lagen bygger på EU-direktiv och innebär att alla förare av gods- och persontransporter måste ha ett yrkeskompetensbevis för att få vara yrkesverksamma.

Den europeiska skuldkrisen fortsätter

08 feb
Finland är ännu i säkerhet

Investeringarna ökar måttligt 2011

07 feb
Industrin ökade sina investeringar senaste år men nivån var ännu låg framgår det av EK:s färska enkät om investeringar.

Sidor