Nyheter

Tillväxt och konkurrenskraft i Östersjöregionen

25 feb
Vilka möjligheter erbjuder EU:s nya framtidsstrategier företagare i Sverige?

Den generella lönehöjningen i de nya löneuppgörelserna är i genomsnitt en procent

25 feb
I EK:s avtalsbranscher har över 50 nya kollektivavtal slutits eller avtal ingåtts om löneuppgörelser i anslutning till gällande kollektivavtal från augusti 2010 till februari 2011.

Ny miljöhandbok för småföretag

25 feb
Företagarens guide till lönsamt miljöarbete är en grundläggande steg-för-steg-guide för småföretag som vill börja arbeta med miljö.

Är cleantech Ålands nästa framgångsbransch?

25 feb
Cleantech- och miljöteknikområdet präglas av hög tillväxt både nationellt och inter- nationellt. Vilken potential har då cleantechindustrin på Åland?

Ändringar i arbetsgivarens socialskyddsavgift år 2011

25 feb
Grunderna för arbetsgivarens socialskyddsavgift ändras för år 2011. Arbetsgivarens socialskyddsavgift betalas inte för löner som betalats till personer som är under 16 år eller över 68 år.

Lagutskottet frågar LR om jordförvärvsrätten

24 feb
Ålands landskapsregering har antagit nya riktlinjer för tillämpning av 8 § jordförvärvslagen för Åland i ärenden rörande förvärvs- och besittningsrätt av fast egendom. Ålands Näringslivs lagutskott har närmare granskat riktlinjerna och har riktat en skrivelse till LR för att erhålla svar på följande frågor.

Stadsplanering i fokus

23 feb
Handeln bör vara med och skapa fler mötesplatser och en varierad blandbebyggelse där handel och bostäder samsas.

Väktarstrejken kan utvidgas

23 feb
Utmarscherna och punktstrejkerna vid väktarbolag i Helsingforsregionen kan trappas upp till en strejk som omfattar hela branschen.

IKEA har valts som Finlands bästa arbetsplats

23 feb
IKEA hamnade på första plats i en stor studie som genomförts bland fler än 500 arbetstagare.

Handelsförhandlingarna fortsätter på fredag

23 feb
Finsk Handel, som representerar handelns arbetsgivare, presenterade inget löneförhöjningsförslag i förhandlingarna på tisdagen.

Sidor