Nyheter

Årliga prioriteringar för tillväxten i EU

10 feb
EU har en omfattande plan för att hantera den ekonomiska krisen och påskynda tillväxten. Men nu behöver insatserna samordnas och prioriteras.

Champagne som affärsmöjlighet

09 feb
Missa inte morgondagens medlemslunch på Hotell Arkipelag kl 11.30

Fortfarande problem med finansiering

09 feb
Företagens problem med finansieringen har minskat men är alltjämt vanliga.

Fortbildningen för yrkesförare startar den 14 februari

08 feb
Förordningen om lastbils- och bussförares yrkeskompetens trädde ikraft den 1.8.2007. Lagen bygger på EU-direktiv och innebär att alla förare av gods- och persontransporter måste ha ett yrkeskompetensbevis för att få vara yrkesverksamma.

Den europeiska skuldkrisen fortsätter

08 feb
Finland är ännu i säkerhet

Investeringarna ökar måttligt 2011

07 feb
Industrin ökade sina investeringar senaste år men nivån var ännu låg framgår det av EK:s färska enkät om investeringar.

Arbetslösheten nådde sin kulmen under 2010

04 feb
I december uppgick den öppna arbetslöshetsgraden till 3,2 procent, jämfört med december ifjol då den var 3,3 procent.

Inflationstakten 3,3 procent i december

03 feb
De senaste uppgifterna om konsumentprisindex (december 2010).

Automatisk postning av skattekontoutdragen upphör

01 feb
Tills vidare har Skatteförvaltningen skickat samtliga kunder ett kontoutdrag på papper. Automatisk postning av kontoutdragen på papper upphör i maj 2011. Kontoutdraget kan läsas i Skattekonto-tjänsten.

Inlämningstider för företagens skattedeklarationer för år 2010

31 jan
Inlämningstider för aktiebolags, andelslags privata näringsidkares och andra samfunds skattedeklarationer för år 2010.

Sidor