Nyheter

Lagutskottet frågar LR om jordförvärvsrätten

24 feb
Ålands landskapsregering har antagit nya riktlinjer för tillämpning av 8 § jordförvärvslagen för Åland i ärenden rörande förvärvs- och besittningsrätt av fast egendom. Ålands Näringslivs lagutskott har närmare granskat riktlinjerna och har riktat en skrivelse till LR för att erhålla svar på följande frågor.

Stadsplanering i fokus

23 feb
Handeln bör vara med och skapa fler mötesplatser och en varierad blandbebyggelse där handel och bostäder samsas.

Väktarstrejken kan utvidgas

23 feb
Utmarscherna och punktstrejkerna vid väktarbolag i Helsingforsregionen kan trappas upp till en strejk som omfattar hela branschen.

IKEA har valts som Finlands bästa arbetsplats

23 feb
IKEA hamnade på första plats i en stor studie som genomförts bland fler än 500 arbetstagare.

Handelsförhandlingarna fortsätter på fredag

23 feb
Finsk Handel, som representerar handelns arbetsgivare, presenterade inget löneförhöjningsförslag i förhandlingarna på tisdagen.

Spotify värderat till över 680 miljoner euro

23 feb
Musiktjänsten Spotify förbereder lansering i USA genom att ta in riskkapital. I samband med det värderas bolaget till en miljard dollar.

Stort tillskott av medlemmar

18 feb
Företagen på Åland tror på den nya företagarorganisatioen Ålands Näringsliv, och nya medlemmar ansluter kontinuerligt.

Systemet med energieffektivitetsavtal utsträcks till att omfatta lokaler

17 feb
Det finländska systemet med energieffektivitetsavtal, kompletteras ytterligare den 2 februari 2011 genom ett åtgärdsprogram för lokaler.

Inspiration Ålands Hav

16 feb
Samarbete över Ålands Hav för ett starkare näringsliv.

Finlands skatteregler för resebyråer upp i EU-domstolen

16 feb
EU-kommissionen har beslutat sig för att väcka talan mot åtta medlemsländer för att de inte tillämpar EU:s momsregler för resebyråer korrekt.

Sidor