Nyheter

Handlarna positiva - både på kort och lång sikt

27 feb
De svenska handlarnas framtidstro är fortsatt positiv, det visar Handelsbarometern för februari.

Svensk e-handel framgångsrik utomlands

27 feb
Svenska e-handelsföretag satsar i utlandet och andelen som marknadsför sig utomlands har dubblerats sedan 2008.

Privat bolag tar över arbetsmarknadsenhet i Karlsborg

26 feb
Karlsborg har som första kommun i Sverige lagt ut hela arbetsmarknadsenheten på ett privat bolag.

Väktarstrejken kan utvidgas

26 feb
Utmarscherna och punktstrejkerna vid väktarbolag i Helsingforsregionen kan trappas upp till en strejk som omfattar hela branschen.

Tillväxt och konkurrenskraft i Östersjöregionen

25 feb
Vilka möjligheter erbjuder EU:s nya framtidsstrategier företagare i Sverige?

Den generella lönehöjningen i de nya löneuppgörelserna är i genomsnitt en procent

25 feb
I EK:s avtalsbranscher har över 50 nya kollektivavtal slutits eller avtal ingåtts om löneuppgörelser i anslutning till gällande kollektivavtal från augusti 2010 till februari 2011.

Ny miljöhandbok för småföretag

25 feb
Företagarens guide till lönsamt miljöarbete är en grundläggande steg-för-steg-guide för småföretag som vill börja arbeta med miljö.

Är cleantech Ålands nästa framgångsbransch?

25 feb
Cleantech- och miljöteknikområdet präglas av hög tillväxt både nationellt och inter- nationellt. Vilken potential har då cleantechindustrin på Åland?

Ändringar i arbetsgivarens socialskyddsavgift år 2011

25 feb
Grunderna för arbetsgivarens socialskyddsavgift ändras för år 2011. Arbetsgivarens socialskyddsavgift betalas inte för löner som betalats till personer som är under 16 år eller över 68 år.

Lagutskottet frågar LR om jordförvärvsrätten

24 feb
Ålands landskapsregering har antagit nya riktlinjer för tillämpning av 8 § jordförvärvslagen för Åland i ärenden rörande förvärvs- och besittningsrätt av fast egendom. Ålands Näringslivs lagutskott har närmare granskat riktlinjerna och har riktat en skrivelse till LR för att erhålla svar på följande frågor.

Sidor