Nyheter

Den digitala agendan - höghastighetsbredband för alla i EU

28 aug
Tretton forskningsprojekt om fotonik håller på att lanseras inom området för fiberbaserade bredbandsnät med hög hastighet.

Webbimport öppnades för företag den 6 juli

27 aug
Tjänsten Webbimport öppnades för företag den 6 juli 2011, tjänsten för privatpersoner togs i bruk i slutet av mars.

Långt högre lön gör finska arbetsmarknaden attraktivt för esterna

27 aug
Trots Estlands snabba ekonomiska utveckling sedan självständighetsförklaringen i augusti 1991, är i genomsnitt lönerna i Finland flera gånger högre än i Estland.

Aktuellt på arbetsmarknaden i Finland

26 aug
De nya löneuppgörelserna omfattar miljon löntagare.

Varuhandelsunderskottet växer

25 aug
År 2010 var importen av varor till Åland från utlandet värd cirka 179 miljoner euro medan importen av varor från Finland uppgick till drygt 244 miljoner euro.

Angivande av fakturavaluta i exportdeklarationer från 1.1.2012

25 aug
Från början av nästa år övergår man inom Europeiska unionens medlemsstater till en enhetlig praxis i fråga om statistikföringen över varuhandeln med tredjeland vad gäller fakturavaluta.

FöretagsEXPO på Alandica 16 november

25 aug
En mässa för dig med företagare som kundgrupp!

Arbetslösheten i Finland fortsatte att minska i juli

25 aug
Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i juli med 21 900 jämfört med motsvarade tidpunkt föregående år.

I vägtrafiken dog 29 personer i juli i Finland

25 aug
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 726 i juli.

Det ekonomiska läget skulle kräva ett modigare budgetförslag tycker Finskt Näringsliv

25 aug
Finlands Näringsliv (EK) noterar att osäkerheten i den globala ekonomin är mycket större än vad som reflekteras i finansministeriets budgetförslag.

Sidor