Nyheter

Nu anmäler Ålands Näringsliv landskapsregeringen till kommissionen

13 okt
Ålands Näringsliv har beslutat anmäla landskapsregeringen till kommissionen. Anmälan görs för att landskapsregeringen genom att inte åtgärda problemen med gällande producentlagstiftning hindrar handeln inom gemenskapen. Lagstiftningen utgör således ett faktiskt hinder i handeln mellan Åland och EU.

Studieresa till Roslagen för dig som är under 40 år!

07 okt
Välkommen med på en Inspirationsresa för dig som är upp till 40 år fredag och lördag den 28 - 29 oktober 2011

Ålands Näringsliv minns Helge Sölgén

06 okt
Helge Sölgén har avlidit.

Näringslivsdebatt med partierna

04 okt
Samtliga åländska partier deltar den 6 oktober i Ålands Näringslivs näringslivsdebatt.

Nokia säger upp 3500 personer

29 sep
Av dessa arbetar ungefär 300 i Finland och neddragningarna skall vara genomförda under nästa år.

Nu ska problemen med AX-domänen rättas till

21 sep
Idag startar vi projektet Åland Maps för att få styr på AX-domänen och öka åländska företags synlighet på webben.

Glöm inte var pengar uppstår!

20 sep
I skrivande stund är det exakt en månad kvar till valet och partierna börjar så småningom positionera sig.

Initiativ till kameraövervakning i centrum

18 sep
Ålands Näringslivs Handelsutskott har i en skrivelse till Mariehamns Stad och Polisen önskat få tillstånd kameraövervakning i centrala Mariehamn.

Dröjsmålsränta

17 sep
Enligt bestämmelser om dröjsmålsränta i räntelagen skall gäldenären vid dröjsmål med betalning av en skuld på det försenade beloppet betala en årlig dröjsmålsränta som är 7 procentenheter högre än den referensränta som gäller vid tidpunkten i fråga.

Ny rättspraxis

17 sep
Nya avgöranden i domar av HFD gällande arbetsavtal m.m.

Sidor