Nyheter

Regler kring faderskapsledighet

01 dec
Enligt arbetsavtalslagen har en arbetstagare rätt till ledighet från arbetet under en sådan faderskaps- eller föräldrapenningsperiod som avses i sjukförsäkringslagen.

I oktober 2011 reste finländarna mest till grannländerna

01 dec
I oktober reste många finländare till Sverige och Estland och resorna till dessa grannländer ökade med 25 procent från året innan.

Mariehamns Stad ordnar levande aktivitetsjulkalender

30 nov
I morgon kl 18:00 öppnas den första luckan i Mariehamns stad och Kulturbyråns levande Julkalender.

Projektet Åland Maps

29 nov
Åland Maps är ett gemensamt projekt mellan det privata och det offentliga Åland och projektets syfte är att stärka det åländska varumärket på Internet samt åtgärda de problem som på ett eller annat sätt relaterar till Åland på Internet.

Historiskt ramavtal undertecknat i Finland

28 nov
Avtalet gör det betydligt lättare att åtgärda problemen i samhällsekonomin de närmaste åren.

Bioenergin utgör cirka 80 procent av den förnybara energi som produceras

28 nov
Finlands totala energiförbrukning var enligt preliminära uppgifter från Statistikcentralen 402 terawattimmar (TWh) år 2010.

Sjöpersonalens ställning förbättras

28 nov
Finlands regering föreslår ändringar i sjöpersonalens arbetsvillkor.

Konjunkturläget har klart försämrats under hösten

28 nov
Enligt EK:s konjunkturbarometer, som sammanställdes i oktober, uppger företagen I Finland att konjunkturutvecklingen under slutet av sommaren och början av hösten har försämrats.

Bostadspriserna sjönk något i oktober

28 nov
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter sjönk priserna på gamla höghus- och radhusbostäder i hela landet med 0,4 procent i oktober jämfört med föregående månad.

Program med öppen källkod används i 79 procent av företagen

24 nov
Program med öppen källkod används mycket allmänt i finska företag med minst tio anställda.

Sidor