Nyheter

Rapport kring verksamhetsförutsättningarna, stödpolitiken och anpassningsåtgärder inom sjöfarten

20 apr
Finansministeriet tillsatte den 21 december 2012 en arbetsgrupp för att utreda verksamhetsförutsättningarna och stödpolitiken för samt anpassningsåtgärderna inom sjöfarten.

Värdepappersmarknadslagarna förnyas - konkurrenskraften förbättras och tillsynen effektiviseras

20 apr
Med revideringen av värdepappersmarknadslagarna eftersträvas fyra centrala förändringar: tydligare lagstiftning, minskning av den administrativa bördan, effektivare insiderövervakning samt skarpare sanktionering av marknadsmissbruk och tryggare ägande av värdepapper.

Finländska arbetstagare uppskattar förtroende och samarbete

20 apr
Medborgarenkät: Finländarna uppskattar ett gott arbetsliv.

Tyskland: Sysselsättningen slår rekord

13 apr
Den tyska arbetslösheten steg i februari till 3,11 miljoner. Det är drygt 25 000 fler än i januari, men ändå lägsta siffran i februari på över 20 år. Sysselsättningen slår samtidigt rekord. För första gången har den passerat 41 miljoner.

Österrike: Lägsta arbetslösheten i EU

12 apr
Arbetslösheten i Österrike steg i februari till 310 000 räknat med inhemsk statistik vilket är en ökning med 6 procent från januari.

Rörlig arbetsmarknad ett steg mot räddning

10 apr
Arbetslösheten i Portugal ökade i januari till 14,8 procent meddelade Eurostat i februari.

Skype mot telefonbolag

09 apr
EUs tillsynsmyndigheter hävdar att telekomföretag blockar Skype.

Pressade handelsrelationer mellan EU och Kina

08 apr
Retoriken mellan EU och Kina har hårdnat de senaste veckorna.

Krav på kvotering stöds av Europaparlamentet

07 apr
Parlamentet stöder krav för att minska löneskillnaderna mellan könen och kvoter för att öka antalet kvinnor i bolagsstyrelser samt i politiska organ.

Fortsatt dystert konjunkturläge i Finland

06 apr
Förtroendet för industrin förstärktes i februari, men bedömningarna om konjunkturläget är fortfarande dystrare än i genomsnitt. Orderböckerna är trots en återhämtning de senaste månaderna alltjämt tunnare än normalt.

Sidor