Nyheter

Aktivera lönesättningen på företaget

27 jun
Allt fler företag vill använda lönen för att motivera medarbetarna och förbättra resultaten.

Billigare mobilsurf inom EU

27 jun
Vid halvårsskiftet sänks pristaket inom EU för det mesta du kan göra med mobilen.

Utvärderarnas rapport 2011 - Landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland för perioden 2007-2013

27 jun
Rapporten är framtagen i samarbete med det nordiska forskningsinstitutet Nordregio på uppdrag av Landskapsregeringen.

Svagare tillväxt av arbetskraften, men ett ökande rekryteringsbehov på grund av stora avgångar

27 jun
Utvecklingen på arbetsmarknaden fram till våren 2013 ser sammataget ut att handla om en minskande volymtillväxt men även ett ökande rekryteringsbehov.

Här är storsäljarna om sommaren regnar bort

27 jun
Vädret har stor betydelse för detaljhandeln, inte minst på sommaren, men det är inte alla varor som säljer mindre när det regnar.

LR välkomnar Turism- och Restaurangutskottets förslag på förenklingar i serveringstillstånd

26 jun
Landskapsregeringen har börjat studera alkohollagstiftningen noggrannare efter Ålands Näringslivs skrivelse.

Privat alternativ till Starta eget rådgivning

25 jun
Landskapsstyrelsen har nyligen besluitat att lägga ner rådgivningen för nya företagare.

Anna Kuhlman utreder Landskapets ägarstyrning under sommaren

21 jun
Anna Kuhlman, studerande på Ålands Högskola, gör under sommaren en utredning åt Ålands Näringsliv vad gäller landskapets ägarstyrning av offentliga bolag.

Svagare tillväxtutsikter spås, nya åtgärder krävs för att stärka bytesbalansen

20 jun
Den ekonomiska tillväxten i Finland blir svag under åren framöver.

Inflationen 2,1 procent

15 jun
De åländska konsumentpriserna steg med 2,1 procent i maj 2012 jämfört med maj 2011.

Sidor