23 december 2013

Nu kan du ändra också förskottsskatten på webben

Från början av 2014 kan du ansöka om förskottsskatt och ändra den på webben på adressen skatt.fi/skattekort.

Som personkund kan du göra ändringar i förskottsskatten eller få en helt ny förskottsskatt på webbtjänsten Skattekort på nätet, där det hittills har varit möjligt att beställa eller skriva ut ett nytt skattekort. Den nya egenskapen gör det lättare att sköta sina förskottsskatter.

- I tjänsten kan du deklarera eller ändra förskottsbetalningspliktiga företagsinkomster, inkomster från jordbruk samt hyres- och andra kapitalinkomster. Däremot är det inte möjligt att deklarera eller ändra förskottsbetalningspliktiga förvärvsinkomster, inkomster från utlandet eller överlåtelsevinster, berättar överinspektör Kaija Selkäinaho som har förberett nyheten.

För ny förskottsskatt eller ändring av den behöver du uppgiften om dina förskottsbetalningspliktiga inkomster och avdrag för hela året samt de skattekortsinkomster som du fått under början av året och verkställda förskottsinnehållningar. Logga in med dina nätbankkoder eller ett chipförsett personkort.

Läs mer:
http://www.vero.fi/sv-FI/Personkunder/Hyresinkomster/Betalning_av_forsk…