11 december 2015

Förskottsskatter under år 2016 - Fysiska personer

Förskottsskatterna tas ut på inkomster på vilka förskottsinnehållning inte verkställs.

Grunderna för förskottsskatt:

Förskottsskatt påförs på kapitalinkomster och förvärvsinkomster. Förskottsskatterna grundar sig huvudsakligen på uppgifter i den slutgiltiga beskattningen för år 2014, vilka ändrats på följande sätt:

- inkomst av jordbruk har sänkts med 20 %
- inkomst av näringsverksamhet har höjts med 5,0 %
- hyresinkomst har höjts med 3,0 %
- löneinkomster och betjäningspenningar som omfattas av förskottsbetalningen har ökats med 2,0 %, 2015 års uppgift med 1,0 %.

Läs mer om förskottsskatter på Skattemyndighetens sidor