2 juni 2015

EK stöder regeringen angående den offentliga ekonomin

Finlands näringsliv EK anser att de åtgärder som föreslagits i regeringsprogrammet angående en stabilisering av den offentliga ekonomin och en ökad tillväxt är rätta. Särskilt bra anser EK det vara att stabiliseringen under de närmaste åren är tänkt att ske genom minskade offentliga utgifter och inte genom höjda skatter. EK förhåller sig konstruktivt till den utmaning om samhällsfördraget som lagts fram för arbetsmarknaden.

Läs mer: http://ek.fi/sv/akutellt/2015/05/28/ek-stoder-regeringens-forsok-att-oka-tillvaxten/