14 mars 2024

Sumi Oy börjar sköta producentansvaret för förpackningar även på Åland

"Sumi Oy är en icke-vinstdrivande producentsammanslutning för förpackningar som sköter de lagstadgade producentansvarsskyldigheterna för producenterna. Nu startar Sumis dotterbolaget Sumi Åland Ab på Åland, som på begäran av lokala producenter ska börja sköta deras lagstadgade uppgifter inom producentansvaret."

Se Sumi Oy's pressmeddelande i helhet som bilaga nedan.

 

Vi påminner även om mötet den 9 april dit alla producenter vänligen inbjuds. Anmälan här.