14 mars 2024

Seminarium om skattegränsen 20 mars

Ålands landskapsregering arrangerar ett informationstillfälle om status och framtid i skattegränsfrågan. Medverkar gör finansminister Mats Perämaa, näringsminister Jesper Josefsson och byråchef Runa Tufvesson från landskapsregeringen, direktör Katarina Fellman från Åsub, ministerråd Anton Nilsson från landskapsregeringens representation i Bryssel samt från Ålands Näringsliv vd Susanne Olofsson och Valtteri Satomaa, sakkunnig inom skattegränsfrågor. 

Tid: Onsdag 20.3.2024 kl 17:00–19:00
Plats: Självstyrelsegården, lagtingets auditorium Sälskär
Målgrupp: Lagtingsledamöter och företagare

Anmäl dig här senast 19.3.2024.