25 juni 2024

LR förlänger tiden för godkännande av ny producentsammanslutning till 31.10.2024

Landskapsregeringen beslutar att förlänga tiden för godkännande av ny producentsammanslutning till 31.10.2024. Tiden förlängs med villkoret att kommunerna får ersättning för sin insamling av förpackningar av producenterna från och med 1.7.2024.

 

Se beslutet som helhet i den bifogade bilagan.