15 maj 2024

Höjning av den allmänna momssatsen 1.9.2024

Enligt regeringens förslag från tidigare i vår så ska den allmänna mervärdesskattesatsen höjas med 1,5 procentenheter från 24 procent till 25,5 procent.

Propositionen är nu ute på remissrunda vilket avslutas fredagen den 17 maj. Regeringen avser att införa ändringarna gällande den allmänna momssatsen den 1.9.2024.

Mer information om förändringen finns på finansminsteriets hemsida här.