27 juni 2024

Gemensamt inlägg om handel över skattegränsen med Finlands Näringsliv

Ålands Näringsliv har tillsammans med Finlands Näringsliv EK skrivit ett gemensamt inlägg om den åländska skattegränsen och handel över den. Den svenska versionen hittar du nedan:

Praktiska tips: handel med åländska företag

Åland är ett av EU:s särskilda skatteområden. Samtidigt gäller i landskapet samma skattelagar som i övriga Finland. Status som ett särskilt skatteområde har betydelse för handeln, då varuhandeln omfattas av bestämmelserna om export och import. På tjänstehandel tillämpas bestämmelserna om inhemsk handel.

Åland hör genom Finland till EU och tullunionen, men står utanför EU:s skatteområde, dvs. är ett s.k. tredje område i skattehänseende. När Finland anslöt sig till EU beslutade man att lämna Åland utanför EU:s mervärdes- och punktskatteharmonisering. Till följd av detta har Åland en skattegräns mot såväl övriga Finland som andra EU-länder.

”Anledningen till skatteundantaget är tryggande av goda transportförbindelser: I och med EU:s skatteharmonisering upphörde tax free-försäljning i internationell färje- och flygtrafik mellan EU-länderna, men genom att vara utanför skatteområdet är tax free-försäljning fortsättningsvis möjlig mellan Åland och andra EU-länder. Till exempel färjor som angör Åland får bedriva tax free-försäljning. På grund av Ålands geografi som ö är transportkostnaderna höga och ölandskapet är mycket beroende av goda förbindelser”, konstaterar Valtteri Satomaa från Ålands Näringsliv.

Utöver de goda kommunikationerna innebär skatteundantaget att all varuhandel över skattegränsen utgör export och import med tullformaliteter. Exportförsäljning sker enligt 0-skattesatsen och skatterna betalas i samband med import. Några tullavgifter utgår inte då Åland hör till EU:s tullunion.

”Ålands särställning påverkar inte statens beskattningsrätt. Storleken av och grunden till mervärdes- och punktskatterna är samma som i övriga Finland och skattetagaren är den finska staten, och utöver tax free-försäljning har Åland inte några andra skattefördelar”, säger Tiina Ruohola, sakkunnig inom indirekt beskattning på EK.

Varuförsäljning från fasta Finland till Åland innehåller utmaningar för företag som är etablerade i landskapet.

”Åländska företag lider av tung administration på grund av tullformaliteterna. Tullhanteringen ger upphov till höga kostnader t.ex. i form av egen arbetstid, personal eller spedition, samt merarbete t.ex. genom praktisk förtullning, allmän administration och även genom att hitta leverantörer och informera dessa. En del företag har anställt personal för att ta hand om förtullningarna. En del åländska företag berättar också att de förlorat leverantörer i både fasta Finland och Sverige, samt att det finns potentiella leverantörer som inte vill leverera till Åland på grund av tullbyråkratin”, säger Satomaa.

Att bedriva handel med åländska företag är dock fullt möjligt och till och med enkelt, bara man tar hänsyn till ett par saker: 

  • Exportförsäljning från fasta Finland till Åland sker enligt 0-skattesatsen, då importören ska erlägga skatterna i samband med import. Som bevis på försäljning enligt 0-skattesatsen behöver säljaren t.ex. köparens importdeklaration eller frakthandlingar, som visar att det var fråga om export.
  • Inom Finland behöver man inte inge exportdeklaration, då köparens importdeklaration omfattar både exporten och importen över skattegränsen. Denna förenkling möjliggörs av EU-lagstiftningen och tillåts inom samma medlemsstat.


Ålands Näringsliv har ett skattegränskontor som erbjuder kostnadsfri rådgivning om handeln med Åland och förtullning. Ytterligare information om skattegränsen finns i Skatteförvaltningens anvisning.

Ytterligare information:
Valtteri Satomaa, Ålands Näringsliv, valtteri.satomaa(at)naringsliv.ax, tel. 018 529 302
Tiina Ruohola, Finlands Näringsliv EK, tiina.ruohola(at)ek.fi, tel. 040 519 8868