7 februari 2024

Företagsstöd på Åland – nya ERUF stöd

Ålands landskapsregering har samlat sina företagsstöd och finansieringsmöjligheter under hemsidan stöd.ax (stod.ax).

På sidan lyfts stöden och finansieringsmöjligheterna som tidigare funnits tillgängliga  - investeringsstöd, internationaliseringsstöd, skärgårdsstöd samt stöd till detaljhandeln. Därtill lyfts möjligheterna till stöd och finansiering från Leader, Central Baltic och Finnvera.

Det som är relativt nytt är företagsstöd från ERUF (Europeiska regionala utvecklingsfonden). Här finns ett flertal stöd som företag och företagare kan söka. Bland annat konsultcheckar för affärsutveckling, internationaliseringsstöd, stöd för produktutveckling samt investeringsstöd kopplat till innovation.

Vad gäller ERUF konsultcheckar så kan det till exempel handla om att anlita en extern konsult (eller projektanställning) som gör utrednings- eller analysuppdrag, utvecklingsarbete eller tester av olika slag, digital omställning, provmarknadsföring på marknader utanför Åland etc.

ERUF internationaliseringsstöd kan handla om att ta fram marknadsundersökningar, validera marknader eller delta i internationella mässor utanför Åland.

ERUF produktutvecklingsstöd gäller bland annat utveckling av helt nya produkter, alternativt betydande förnyande av nuvarande varor eller tjänster. Det kan även handla om införande av ny teknik (automatisering).

Slutligen erbjuds ERUF investeringsstöd kopplat till innovation. Det är kopplat till nyinvesteringar i materiella och immateriella tillgångar som förbättrar företagens tillväxt och konkurrenskraft.

Ifall du och ditt företag vill diskutera ovanstående stöd- och finansieringsmöjligheter, ta kontakt med Ålands landskapsregering, näringsavdelningen.