5 juni 2024

Företagsstöd på Åland - kort ansökningsperiod i sommar

Ålands landskapsregering utlyser under en kort period totalt 350 000 € ERUF stöd till företagare. 

Stödet gäller konsultcheckar som främjar inträde och kommersialisering på marknaden för idéer, produkter och tjänster som har utvecklats av små och medelstora företag.

OBS! Ansökningstiden öppnade 31 maj och stänger 12 juli.

Information om stödet samt länk till ansökan hittar du här

Mer information om Stöd för konsultcheckar för Affärsutveckling (Eruf), hittar du på stöd.ax under företag.

Närmare information ges av finansieringshandläggare Kenneth Åkergård och koordinator Christel Lindholm.

Observera att bemanningen på landskapsregeringen och näringsavdelningen är begränsad under sommarmånaderna.