2 april 2024

Entreprenörsstipendiefonden

Stipendiefonden med syfte att uppmuntra unga studerande som uppvisat entreprenöriell och kreativ förmåga tar nu emot ansökningar. Ålands Näringsliv utlyser via stipendiefonden för entreprenörskap ett stipendium om 1500 euro.

Studerande på högskola eller universitet och hemmahörande från Åland som har studerat minst två år skickar in en fritt formulerad ansökan till Ålands Näringsliv senast den 31 maj 2024, ansökan skickas till info@naringsliv.ax. Stipendiet tilldelas en student som uppfyller något av följande kriterier:

  • har löst konstnärliga, vetenskapliga eller tekniska problem på nya eller ovanliga sätt och därmed uppvisat stor entreprenöriell och kreativ förmåga.
  • har kommit med en distinkt lösning på problem och därmed uppvisat stor entreprenöriell och kreativ förmåga.
  • har skapat en ny grupp, organisation eller institution som fyller en viktig funktion och därmed uppvisat stor entreprenöriell och kreativ förmåga.
  • har startat och/ eller driver ett företag och därmed uppvisat stor entreprenöriell och kreativ förmåga.

Entreprenörsstipendiefonden grundades 2013 av 20 åländska företag.  Målsättningen med stipendiefonden är att stimulera tillväxt och entreprenörskap på Åland.  Stipendiet delas ut på tre olika nivåer; till grundskolans avgående klasser, på gymnasiet samt till högskolestuderande. På grund- och gymnasienivå är det lärarna från respektive skola som nominerar kandidater. På högskolenivå skickar kandidaten in en fritt formulerad ansökan. 

Ålands Näringslivs styrelse agerar stipendiekommitté och utser stipendiaterna. 

Mera information finns här.

 

Stiftarna av fonden är

Ålandsbanken

Crosskey

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag

Alandia Försäkring

Chips (Orkla)

ÅCA

Holmbergs

Posten Åland

Tidningen Åland

Eriksson Capital

Optinova

Klingbergs Elektriska

Paf

Nya Åland

Ålands Utvecklings Ab

BioEnerMart

Transmar

Wiklöf Holding

Carus PBS

Ålands Näringsliv

 

För mer information kontakta oss.