20 mars 2024

Boosta kundupplevelsen

För att kunna skapa bra kundupplevelser och bidra med värde som din kund är villiga att betala för, behöver du känna din kund, hens värderingar och behov. Man pratar om ett kundcentrerat förhållningssätt. Kom med på kursen ”Boosta kundupplevelsen”, vi kommer att behandla dessa ämnen både i teori och genom gemensamma diskussioner och övningar som du lätt kan ta med dig till din egen verksamhet. 

Boosta kundupplevelsen är en workshop som arrangeras i två steg, en halvdag med onlineföreläsning den 16 april och en heldag på plats hos Ålands Näringsliv den 23 april. 

Workshopen är kostnadsfri och riktar sig till små och mellanstora företag. 

Sista anmälningsdag är 12 april. 

Anmäl dig och läs mer här. 

 

Upplägg

Dag 1 - distansföreläsning

16 april

kl. 9.00-12.00

 

Dagens innehåll i korthet:

✓Kundupplevelse - kundvärde och kundlöfte

✓ Konsumentbeteendet och trender inom konsumentbeteendet

✓ Service/Business Design som process och verktyg i ett kund fokuserat utvecklingsarbete, del 1


Dag 2  - workshop 

23 april

kl. 9.00-16.00

På plats hos Ålands Näringsliv, Nygatan 6

Dagens innehåll i korthet:

✓ Service/Business Design som process och verktyg i ett kund fokuserat utvecklingsarbete, del 2
✓ Värdelöfte till kund
✓ Ett kund fokuserat förhållningssätt som en del av företagets strategi, företagskulturen samt ledarskap

 

Workshopen arrangeras av ERUF-projektet Växla Upp.