13 november 2023

Vi söker en sakkunnig inom skattegränsfrågor

Ålands Näringsliv startar från 1.1.2024 upp ett skattegränskontor. Skattegränskontorets främsta uppgift är att aktivt jobba för att underlätta företagarna på Ålands vardag gällande skattegränshanteringen. Detta gör vi dels genom rådgivning och information men även genom intressebevakning. Till skattegränskontoret söker vi nu en skattegränsrådgivare och en sakkunnig inom skattegränsfrågor (se skild annons för skattegränsrådgivaren).

 

Sakkunnig inom skattegränsfrågor

 

Vi söker dig som vill vara med och jobba för en förenkling av skattegränsförfarandet för åländska företagare. 

Till dina arbetsuppgifter hör att delta i arbetsgrupper som Ålands Näringslivs representant, ha tät kontakt med relevanta myndigheter, tät dialog med åländska företag och dokumentera för att hitta förslag och lösningar. För att lyckas inom denna tjänst krävs det att du har kunskap inom gällande lagstiftning på området, är lösningsorienterad, kan samarbeta med olika sorters personer i olika sammanhang och är kommunikativ.

Den sakkunnige leder arbetet på skattegränskontoret som även består av en skattegränsrådgivare. 

Utbildning: högre högskoleexamen gärna med juridisk inriktning. Flytande kunskaper i tal och skrift i svenska, finska och engelska. 

Placering är Ålands Näringslivs kontor i centrala Mariehamn. Möjlighet till distansarbete och flexibla arbetstider.  Arbetet är heltid och en del av ett projekt som sträcker sig över 3 år. 

Arbetet inleds enligt överenskommelse. 

För mera information kontakta Ålands Näringslivs vd Susanne Olofsson på telefon 018-529300 eller per e-post susanne.olofsson@naringsliv.ax

 

Skicka in din fritt formulerade ansökan, CV och löneanspråk till kontor@naringsliv.ax senast den 4.12.2023

 

Ålands Näringsliv är Ålands största företagarorganisation som företräder drygt 90 procent av Ålands privata arbetsplatser. Föreningens huvudsyfte är att skapa bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag på Åland. Mera information www.naringsliv.ax